ดูดกลิ่นในโรงงาน

ระบบดูดกลิ่นและฝุ่นในโรงงาน ในการผลิต เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Toyota) ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (Parts) ซึ่งจะเกิดกลิ่น ควัน ไอน้ำมัน ในขณะการผลิต ช่วยลดอุณหภูมิ ระบายความร้อนในโรงงาน ลดมลพิษ